INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
BISTRIŢA-NĂSĂUDMENIU
Prima paginaACTIVITĂŢI SPECIFICESOLICITARI INFORMATII PUBLICE


Lista functiilor platite din fonduri publice - septembrie 2018


INFORMARI PRIVIND AMENZILE APLICATE


ANUL 2018

COMPARTIMENT INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL

RATIU DANIELA - INSPECTOR SUPERIOR
TEL.: 0263235055 FAX: 0263217711
MOBIL.: 0752069575
Email : daniela.ratiu@itmbistrita.ro


In anul 2015, in cadrul I.T.M. BISTRITA-NASAUD, nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit de catre functionarii publici cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitare functiei publice.
Acte normative care reglementeaza liberul acces la informatiile de interes public

- Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 , cu modificarile si completarile ulterioare.


Model de cerere-tip si reclamatie administrativa
Model sesizare pentru cei care doresc sa adreseze petitii cu privire la munca fara forme legale

Decizie constituire Comisia paritara
Decizie constituire Comisia de disciplina

Plati efectuate de ITM BISTRITA (dupa data platii):
2012 - 15.02.2012; 27.02.2012; 29.02.2012; 14.03.2012; 26.03.2012; 27.03.2012; 28.03.2012; 29.03.2012; 12.04.2012; 25.04.2012; 26.04.2012; 27.04.2012; 14.05.2012; 28.05.2012; 29.05.2012; 30.05.2012; 31.05.2012; 15.06.2012; 04.07.2012; 05.07.2012; 12.07.2012; 10.08.2012; 13.08.2012; 27.08.2012; 29.08.2012; 14.09.2012; 24.09.2012; 28.09.2012; 12.10.2012; 15.10.2012; 24.10.2012; 30.10.2012; 31.10.2012; 08.11.2012; 29.11.2012; 03.12.2012; 12.12.2012;
2013 - 14.02.2013; 27.02.2013; 28.02.2013; 13.03.2013; 14.03.2013; 27.03.2013; 28.03.2013; 12.04.2013; 30.04.2013; 14.05.2013; 30.05.2013; 13.06.2013; 28.06.2013; 15.07.2013; 31.07.2013; 14.08.2013; 30.08.2013; 16.09.2013; 30.09.2013; 16.10.2013; 30.10.2013; oct.2013;Utilitati noiembrie 2013;16.12.2013; Plati decembrie 2013;
2014 - 14.01.2014; 31.01.2014; 14.02.2014;28.02.2014;14.03.2014;31.03.2014; aprilie 2014; 15.05.2014;30.05.2014;iunie 2014; iulie 2014;august 2014;septembrie 2014;octombrie 2014; noiembrie 2014;DECEMBRIE 2014;
2015 - IANUARIE 2015;FEBRUARIE 2015; MARTIE 2015;APRILIE 2015;MAI 2015;IUNIE 2015;IULIE 2015; AUGUST 2015;SEPTEMBRIE 2015;OCTOMBRIE 2015;NOIEMBRIE 2015;DECEMBRIE 2015;
2016 - IANUARIE 2016;FEBRUARIE 2016;MARTIE 2016;APRILIE 2016;MAI 2016;IUNIE 2016; IULIE 2016;AUGUST 2016;SEPTEMBRIE 2016;OCTOMBRIE 2016;NOIEMBRIE 2016; DECEMBRIE 2016;
2017 - IANUARIE 2017; FEBRUARIE 2017; MARTIE 2017; APRILIE 2017; MAI 2017; IUNIE 2017; IULIE 2017; AUGUST 2017; SEPTEMBRIE 2017; OCTOMBRIE 2017; NOIEMBRIE 2017; DECEMBRIE 2017;
2018 - IANUARIE 2018 | FEBRUARIE 2018 | MARTIE 2018 | APRILIE 2018 | MAI 2018 | IUNIE 2018 | IULIE 2018 | AUGUST 2018 | SEPTEMBRIE 2018 | OCTOMBRIE 2018 | NOIEMBRIE 2018 | DECEMBRIE 2018 |

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC,
conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectiei Muncii
 2. Organigrama Inspectiei Muncii
 3. Bilantul contabil
 4. Bugetul de venituri si cheltuieli
 5. Contul de rezultat patrimonial
 6. Cont de executie a bugetului institutiei publice-cheltuieli
 7. Cont de executie a bugetului institutiei publice–venituri proprii
 8. Dosar de achizitii publice
 9. Programul anual de achizitii
 10. Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, în conditiile legii, pentru serviciile prestate de inspectoratele teritoriale de munca
 11. Comunicate de presa
 12. Procedura operationala privind înregistrarea contractelor colective de munca încheiate la nivel de unitate si a hotarârilor arbitrare precum si concilierea conflictelor colective de munca
 13. Programul cadru anual de actiuni
 14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
 15. Raportul anual de activitate
 16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 17. Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, modificata si completata
 18. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 19. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate carora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 20. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim permanent, in Romania
 21. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România
 22. Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
 23. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care si-au suspendat activitatea
 24. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pietei produselor
 25. Acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca si din domeniul relatiilor de munca
 26. Sinteze periodice privind numarul de contracte individuale de munca, salariati si angajatori, conform transmiterilor de date efectuate de catre angajatori în sistemul informatic privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (ReGES);
 27. Rapoarte privind situatia accidentelor de munca la nivel national si distribuita pe judete / domenii principale de activitate economica conform clasificarii CAEN Rev. 2.

Site realizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud
Webmaster: Dep. IT

Valid CSS!